Aerssens & Partners
Makelaars en taxateurs o.z.
Boulevard Bankert 158
4382 AC Vlissingen
Phone: 0031 (0)118-413920
Fax: 0031 (0)118-411112
E-mail: info@aenpmakelaars.nl
Web: www.aenpmakelaars.nl

Branche: Dienstverlening


Aerssens & Partners is een professionele onderneming, gespecialiseerd in onroerend goed. Wij zijn continu bezig met het leveren van meerwaarde voor onze klanten en relaties. Ons team speelt voortdurend in op de veranderende vraag van de klant en de marktomstandigheden. We leveren onze dienstverlening op basis van onze vakkennis, marktinzicht, vooruitziende blik, kwaliteit en vertrouwen. Wij kunnen u helpen bij het oplossen van uw vraagstukken over alle soorten van onroerend goed (koop, verkoop, huur, verhuur en taxaties).

Aerssens & Partners is aangesloten bij de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en bij Stichting VastgoedCert. Een branchebreed platform dat makelaars en taxateurs in onroerende zaken certificeert en registreert op basis van hoge vakbekwaam-heidseisen, vastgelegd in een geaccrediteerd certificatieschema. VastgoedCert is een onafhankelijke stichting die makelaars en taxateurs beoordeelt op hun vakbekwaam-heid. Wij zijn ingeschreven als Register makelaar-taxateur in zowel de kamers Wonen/MKB als Bedrijfsmatig Vastgoed. Via www.vastgoedcert.nl kunt u onze inschrijving checken. De echte prof is zo gevonden.