N.V. Economische Impuls
Buitenruststraat 225
4337 ER Middelburg
Phone: 0031(0)118-724900
E-mail: info@impulszeeland.nl
Web: www.impulszeeland.nl


Branche: Overheid, logistiek


NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland en vormt een verbindende factor in de provincie. Impuls brengt bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen met elkaar in contact. Impuls werkt aan een gezonde Zeeuwse economie en stimuleert hiervoor nieuwe economische ontwikkelingen in de Zeeuwse topsectoren. Zij doet dit door:

Impuls werkt aan een gezonde Zeeuwse economie en stimuleert hiervoor nieuwe economische ontwikkelingen in de Zeeuwse topsectoren. Zij doet dit door: