N.V. Westerscheldetunnel
PO Box 303
4460 AS Goes
Phone: 0031(0)88-9969000
E-mail: info@westerscheldetunnel.nl
Web:
www.westerscheldetunnel.nl

Branche: Logisitiek


Een 24-uurs organisatie met 90 medewerkers. Verantwoordelijk voor het exploiteren van de Westerscheldetunnel. Optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven. Provincie Zeeland is volledig aandeelhouder. Unieke kennis en ervaring in Nederland op het gebied van tolinning, tunnel- en wegbeheer, onderhoud, verkeers- en incident-management. Betalen met de t-tag voor korting en een snelle passage. Dochteronderneming Movenience B.V. handelt de t-tag transacties af.