B.V. Sorteerbedrijf voor
Grind en Zand "Vlissingen"
PO Box 134
4380 AC Vlissingen
Phone: 0031(0)118-460160
Web: www.sorteerbedrijfvlissingen.nl

Branche: Industrie


B.V. Sorteerbedrijf voor grint en zand Vlissingen.

SBV, gelegen aan de buitenhaven van Vlissingen, is een bedrijf dat zand en grint levert aan de Nederlandse en Belgische beton industrie. Het materiaal (BAD) word onder andere gewonnen uit zee van af het Engels Continentaal plat, aan de Engelse oostkust.

Bij SBV wordt met geavanceerde installaties gewerkt, zoals een computer gestuurde zand-klasseer installatie en zogenoemde onthoutings-machines. Het vaak relatief zoute materiaal wordt grondig met zoet water gewassen zodat het voldoet aan de eisen voor toepassing in voorgespannen beton. SBV is KOMO en BENOR gecerti-ficeerd.