North Sea Port stevent af op nieuw jaarrecord

Voor de eerste negen maanden van dit jaar boekt North Sea Port een nieuw record. Met een goederenoverslag via zeevaart van 53 miljoen ton gaat de fusiehaven wellicht in de richting van een nieuw jaarrecord.
 
De overslag via zeevaart voor North Sea Port is met 8% gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2017. In 2017 was dit voor dezelfde periode 49 miljoen ton. De gefuseerde haven zal hierdoor waarschijnlijk voor het derde jaar op rij een record boeken. 
 

Groei in bijna alle segmenten

De overslag via zeevaart van droge bulk stijgt met 5% naar 24,3 miljoen ton. De sterke bouwmarkt zorgt voor een stijging in de overslag van zand, grind en bouwmaterialen. De overslag van granen blijft stabiel. Ook de kolenoverslag, vooral voor de procesindustrie, blijft op hetzelfde niveau. Voor deze laatste geldt dat North Sea Port zich handhaaft in een dalende markt. De overslag van natte bulk neemt met ruim 13% toe tot 15,8 miljoen ton. Hier laat zich een sterke groei zien in de (petro)chemische sector (inclusief gas) en de overslag van biodiesel. Ook de boord-boordoverslag kent een stijging.

Een stijging met 6% in voornamelijk de overslag van papier en karton, bananen, staalplaten, stalen constructies en bouwmaterialen maakt dat stukgoed op 9 miljoen ton komt. De containeroverslag stijgt met 60% naar 1,2 miljoen ton als gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten en een toename van reefercontainers. Roro blijft stabiel op 2,7 miljoen ton.

Het aantal zeeschepen dat North Sea Port heeft bezocht is gestegen van 6.541 naar 7.109, een stijging van bijna 9%.

De overslag via binnenvaart zit eveneens in de lift en gaat in de richting van 45 miljoen ton.

North Sea Port stevent af op nieuw jaarrecord

Mask