Drukbezochte Algemene Participanten Bijeenkomst

Op 22 november vond de Algemene Participanten Bijeenkomst van ZPPC plaats in het Amadore Hotel Restaurant Arion in Vlissingen. Nadat een aantal bestuursmededelingen en -voorstellen besproken waren, introduceerden twee nieuwe participanten van ZPPC hun bedrijf: dNM en Draftec. Ook zijn de ZPPC-activiteiten van de afgelopen en komende maanden doorgenomen. Op het programma voor 2019 staan onder andere een Grensoverschrijdende activiteit en een Golfdag, naast de twee jaarlijkse ZPPC Havenlunches en ZPPC Bedrijfsbezoeken. 

Bekijk voor meer informatie over de activiteiten van ZPPC de Agenda.

Bestuurs(her)benoemingen

Tijdens de bijeenkomst is Sander van der Veeke, directeur van Verex Customs, herbenoemd als secretaris. Alex de Fouw, directeur Klant & Sales Rabobank Zuidwest Nederland, is benoemd in de functie van penningmeester en vervangt hiermee John Anthonise, directeur Particulieren en Private Banking bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. ZPPC-voorzitter Henk de Haas bedankte de heer Anthonise voor zijn inbreng en inzet in zijn periode als penningmeester. Een hartelijk dankwoord had de heer De Haas ook voor Frank de Meijer, Managing Director bij Outokumpu Stainless, en Peter de Graaff, General Manager bij Euro-Mit Staal, die na 9 jaar afscheid namen als bestuurslid. Dirk Provoost, Commercieel Manager bij Multraship, werd benoemd als bestuurslid. 

Gastspreker

Gastspreker van de avond was Daan Schalck, CEO van North Sea Port. Hij hield een presentatie over de strategische visie van het havenbedrijf en de toekomstige uitdagingen voor havens in het algemeen en de havens van North Sea Port in het bijzonder. 
Na het officiĆ«le gedeelte namen meer dan 70 aanwezigen deel aan het gezamenlijke diner. 

De volgende Algemene Participanten Bijeenkomst staat gepland op 11 april 2019.

Mask