Waterstofleiding van Gasunie tussen Dow Benelux en Yara in gebruik genomen

De twaalf kilometer lange waterstofleiding, waarover in maart 2018 afspraken werden ondertekend tussen Dow, Yara, ICL-IP en Gasunie Waterstof Services, is in gebruik genomen. Afgelopen zomer zijn de aansluitingen bij Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil gereedgemaakt en is de gastransportleiding op een paar punten aangepast, zodat deze geschikt is voor het transport van waterstof. Daarna is de leiding gevuld met waterstof. De leiding wordt nu op commerciële basis gebruikt voor transport van meer dan vier kiloton waterstof per jaar. Het is de bedoeling dat op een later tijdstip ook waterstof naar ICL-IP wordt getransporteerd.

Anton van Beek, Area President Benelux, UK and Nordic bij Dow, zegt: “Het bevorderen van een circulaire economie door grondstofketens te sluiten is één van Dow’s speerpunten. Met dit bijzondere project vanuit het Smart Delta Resources-platform bewijzen we dat een brancheoverschrijdende samenwerking vanuit de regio bijdraagt aan een duurzame samenleving.”

“Dit project is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen regionale industrie en bedrijven. Het is weer een stap verder in de energietransitie,” vult Michael Schlaug, Algemeen Directeur/Plantmanager van Yara Sluiskil, aan.

“Deze waterstofleiding markeert een belangrijk punt in onze geschiedenis. Het is voor het eerst dat een bestaande gastransportleiding geschikt is gemaakt voor het transport van een ander gas dan aardgas,” sluit Han Fennema, CEO bij Gasunie, af. “Gasinfrastructuur speelt een verbindende en faciliterende rol in de energietransitie. We zullen in de toekomst in toenemende mate andere energiedragers door onze leidingen transporteren, zoals waterstof en groen gas. Als onafhankelijk netbeheerder kunnen we waterstof van verschillende aanbieders aansluiten en transporteren naar de grote industriële clusters in Nederland. In 2030 kan dit netwerk een capaciteit hebben van 10 Gigawatt of meer.”

Daling energiegebruik & CO2-besparing

Door de waterstofleiding in Zeeland stroomt waterstofgas dat vrijkomt uit de kraakinstallaties van Dow. Het waterstofgas wordt ingezet als grondstof voor hoogwaardige producten van Yara. Ook heeft ICL-IP een aansluiting op de leiding gekregen voor de toekomstige afname van waterstof. Het waterstoftransport via de leiding zorgt voor een daling in het energiegebruik van in eerste instantie 0,15 petajoule (PJ) per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijkse gasverbruik van circa 3.000 huishoudens. Daarnaast levert het nu al een CO2-besparing op van 10.000 ton, met perspectief op opschaling.

Green Deal ‘Waterstof voor de regio’

De samenwerking maakt onderdeel uit van de Industriesamenwerking voor duurzame groei binnen het Smart Delta Resources platform, dat wordt gefaciliteerd door de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Impuls, het havenbedrijf North Sea Port en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. De samenwerkende partijen tekenden hiervoor in 2016 de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’ waarvan de ingebruikname van deze leiding een eerste resultaat is.

Mask