Druk bezochte Havenpalaver

Met een geslaagde eerste Havenpalaver op 19 december, sloot ZPPC het 25-jarig jubileum jaar af. In restaurant en partycentrum Landlust luisterden meer dan 120 aanwezigen naar een korte evaluatie van het afgelopen jaar door John Dane, Jack Kloosterboer en Jan Lonink die vanuit hun functie respectievelijk het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid vertegenwoordigden. Ook gaven zijn hun visie op de uitdagingen waarvoor de haven en de bedrijven het komend jaar staan. Daarna was het de beurt aan het publiek om in gesprek te gaan. Tijdens een walking dinner werden dan ook volop bestaande contacten onderhouden en nieuwe contacten gelegd.

 

Mask