Nieuwe opdracht Demacq Recycling International

Demacq Recycling International heeft in aanwezigheid van het Koningspaar een contract ondertekend met het Duitse bedrijf Senvion voor de recycling van windturbine bladen.

Onlangs vond een handelsmissie plaats naar Bremen en Bremerhaven met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tijdens deze missie speelde offshore wind een prominente rol. De handelsmissie liep parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Bremen en Bremerhaven brachten.

De handtekeningen worden gezet onder het goedkeurend oog van het Koningspaar. Foto Jasper Kettner. 40335702773 e32a5df953 o9 kopie

Mask