Opening nieuwe locatie Portaal van Vlaanderen

Het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen heeft haar nieuwe locatie in gebruik genomen in de Sluiswachter aan de Beneluxweg 101 in Terneuzen. Donderdag 4 april vond de officiële opening plaats.

Burgemeester Jan Lonink en wethouder Jack Begijn openden de nieuwe locatie. Zowel de heer Lonink als de voorzitter van het Portaal van Vlaanderen, Arie de Bode zijn zeer te spreken over de nieuwe locatie. Zo is deze locatie mooi aan het water en tevens dichtbij het centrum. Het Portaal van Vlaanderen wordt hierdoor echt een startpunt voor bezoekers aan de haven en de stad Terneuzen.

De heer de Bode verklapte verder dat het Portaal van Vlaanderen ook een vast buitenterras gaat krijgen en North Sea Port zal in het Portaal haar informatiepunt voor Terneuzen creëren.

De aanwezige expositie met daarin alles over het sluizencomplex en de komst van de Nieuwe Sluis is volledig vernieuwd. Deze interactieve tentoonstelling werd officieel ingeleid door de Vlaamse voorzitter van de stuurgroep van het project Nieuwe Sluis Terneuzen, Freddy Aerts.

Verder werd donderdag een nieuwe elektrische trein overhandigd aan het Portaal van Vlaanderen door Leendert Muller van Multraship. Zowel de nieuwe als de oude trein zullen ingezet worden om bezoekers van en naar het sluizencomplex te vervoeren.

Mask