Yara Sluiskil 90 jaar jong

Yara Sluiksil is één van de oudste industriële complexen die Zeeland rijk is en het bedrijf maakt nog altijd waar ze ooit mee begon. Dit jaar viert het bedrijf haar 90ste verjaardag. Sinds 1929 worden aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen nutriënten voor gewassen geproduceerd die vele miljoenen mensen dagelijks voorzien in hun eerste levensbehoefte: voldoende gezond, veilig en betaalbaar voedsel. Om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden zal ook in de toekomst kunstmest nodig blijven. De locatiekeuze werd destijds gemaakt vanwege de naastgelegen cokesfabriek, het diep vaarwater en een overheid en omgeving die de industrie omarmde. Vanuit cokesgas werd kunstmest gemaakt. In de jaren ’60 van vorige eeuw werd overgeschakeld op het pas ontdekte Groningengas, waarbij in enkele jaren een gasdistributienet met een reikwijdte van honderden kilometers werd aangelegd. Eind jaren ’90 werd een aansluiting gemaakt op het hoogcalorisch gasdistributienetwerk vanuit de Noordzee. Aardgas en water vormen nog steeds de belangrijkste bouwstenen voor de productie. Tegenwoordig maakt het bedrijf naast kunstmest ook industriële chemicaliën, waarvan AdBlue een bekend voorbeeld is. Ook zijn de meststoffen steeds meer gespecialiseerd en van zeer hoogwaardige kwaliteit in vergelijking met de bulkproducten op de wereldmarkt. Daardoor is het mogelijk in te spelen op specifieke klantwensen en kan het product over zeer lange afstanden vervoerd worden. 

Dit jaar staat Yara stil bij haar 90-jarige verjaardag en bij diverse andere mijlpalen: 60 jaar ureumproductie, 50 jaar ureanproductie en 40 jaar fluïdized bed granulatie technologie. Deze technologie werd in 1979 in Sluiskil ontwikkeld en wordt vandaag de dag wereldwijd toegepast in granulatiefabrieken. Ook de omschakeling naar hoogcalorisch gas, waarmee men in 1998 begon te produceren, is inmiddels twee decennia geleden. Yara Sluiskil heeft vorig jaar een voorstel ingediend om ook de resterende 25% Groningengas af te bouwen. Ook het convenant dat het bedrijf in 2009 met de Zeeuwse Milieufederatie sloot is inmiddels verwezenlijkt. Door het sluiten van de laatste priltoren op 25 juli 2018 wist Yara de stofemissie sitebreed met de helft te reduceren. In de achterliggende decennia is de regio waar Yara Sluiskil gevestigd is uitgegroeid tot een echte ‘fertilizer valley’. Minerale meststoffen zijn een belangrijke pijler onder het havengebied North Sea Port. De Kanaalzone is een regio die de laatste vijftien jaar een geweldige impuls heeft gehad met de realisatie van grote infrastructurele werken zoals de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel, verdubbeling van de Sloe- en Tractaatweg, de Nieuwe Sluis, de plannen voor de Seine Nord binnenvaartroute en de oostelijke railverbinding voor goederen en wellicht ook grensoverschrijdend personenvervoer tussen Terneuzen en de sterk groeiende agglomeratie Gent. Yara betrekt haar grondstoffen momenteel al voor meer dan 95% via ondergrondse buisleidingen en het elektriciteitsnetwerk. Een klein deel van de grondstoffen wordt via binnenvaartschepen aangevoerd. Verladen producten worden voor meer dan 80% via het water afgevoerd. Slechts 16% van de producten verlaat het bedrijf nog via de weg en 2% via het spoor. 

In 1979 (40 jaar geleden) nam Norsk Hydro de fabriek over als eerste grote investering buiten Noorwegen. Het was een succes en vandaag de dag is de band met Noorwegen er nog steeds. De Noorse Staat bezit ruim 40% van de aandelen, wat stabiliteit, een duidelijke visie en een duurzame toekomst biedt. De achterliggende 10 jaar investeerde het Noorse moederconcern meer dan 700 miljoen euro in nieuwe installaties in Sluiskil. Steeds waren dat ook investeringen in milieuverbetering. Met de mega-investeringen in nieuwe fabrieken, zoals Ureum-7 (2011), Ureum-8 (2018) en het Laadgebouw (2018) werd de toekomst van het bedrijf geborgd. Yara investeerde de laatste tien jaar ruim 700 miljoen euro in deze splinternieuwe installaties. Ook brak het bedrijf de achterliggende tijd veel productierecords en werden goede veiligheidsresultaten neergezet. Ook nu wordt hard gewerkt aan de toekomst en staan de internationale klimaatdoelstellingen voor 2050 centraal. Yara Sluiskil wist haar broeikasgasemissie sinds 1990 reeds te reduceren met 55%, terwijl de productie in die periode met 2 miljoen ton toenam. Het bedrijf is daarmee koploper in de industrie en werkt momenteel aan verdere verduurzaming om de emissies geheel te reduceren.

TOM43245Yara

 

Mask