Goede cijfers North Sea Port

In het eerste jaar als fusiehaven heeft North Sea Port uitstekende financiele resultaten behaald. Het nettoresultaat voor 2018 bedroeg 26,4 miljoen euro. De opbrengsten lagen met 106 miljoen euro 6,5% hoger dan in 2017 (mocht de fusiehaven toen al bestaan hebben). De havengelden zorgden voor 43 miljoen euro omzet (+9%), de uitgifte van gronden voor 47 miljoen (+6%).

De operationele kosten bleven in 2018 onder controle en bedroegen 50 miljoen euro. Hieruit blijkt synergievoordeel van de fusie want dit was 2% lager dan in 2017, ondanks een toename met 1,7 miljoen euro voor onderhoud en beheer van de infrastructuur tot een totaal van 10,9 miljoen. Het operationeel resultaat kende hiermee een stijging van 8% naar 54,8 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 26,4 miljoen euro. Uit de zeer positieve operationele cashflow van 37,1 miljoen euro konden de afgesproken bijdragen in 2018 aan de sanering van het Thermphos terrein en de Nieuwe Sluis Terneuzen volledig worden gefinancierd. Met name investeringen in infrastructuur zorgden per saldo voor een licht negatieve cashflow van 4,6 miljoen euro.

North Sea Port zag de grondomzet door concessies en erfpacht en door het volume aan goederenoverslag gestaag stijgen, samen met de omzet. Dit stemt de fusiehaven positief voor de verdere toekomstige ontwikkeling van het grensoverschrijdende havengebied. Ook de eerste maanden van 2019 laten vooralsnog positieve resultaten zien, zij het dat de toename van de overslag en omzet ten opzichte van 2018 beperkt blijft.

 

16576

 

Mask